Persontransport


Av og til er det nødvendig å flytte personell raskt og effektivt til destinasjoner som er vanskelig tilgjengelig. Helikopter kan være et godt alternativ til kollektivtransport.

Airlift tilbyr løsninger for personelltransport for de fleste behov. Vi skreddersyr løsningen etter kundens ønske og krav. 

Airlift tilbyr selvsagt også persontransport for private, herunder også turistflygning. Vi legger stor vekt på at flygningen skjer på en måte som ikke forstyrrer miljøet.