Linjebefaring


Visuell linjebefaring

Med helikopter kan linjenettet effektivt befares uavhengig av terreng.

Termografering

Airlift kan tilby termografering av linjenettet. Dette blir utført med IR kamera montert i en gyrostabilisert WesCam. Utstyret registrerer varmeendringer på 1/10 dels grad og feil på linjenettet blir effektivt oppdaget.

Termograferingen blir utført av kvalifisert personell og oppdragsgiver blir overlevert en rapport som viser hvilke feil som er oppdaget og alvorligheten av de. Det blir også foreslått tiltak for å utbedre feilen.

Corona måling

Corona støy i høyspentledninger og transformatorer kan være vanskelig å oppdage. Airlift kan tilby corona målinger med en nyutviklet teknologi. Day Corll bispectrala corona - camera er utviklet av OFIL i Israel sammen med amerikanske EPRI (Electrical Power Resarch Institute)

Kameraet "ser" coronastøy på dagtid og feil som gir coronastøy blir effektivt oppdaget.