Om Airlift


Airlift AS har sin hovedbase ved Førde Lufthavn Bringeland i Sogn og Fjordane,  og er den største Nord-Europeiske tilbyder av innenlandske helikoptertjenester. Vi har helikopter stasjonert ved våre baser i Førde (Sogn og Fjordane), Kinsarvik (Hordaland) og Stranda (Møre og Romsdal).  Airlift har også baser i Bergen og Hammerfest der hovedaktiviteten er knytta til transport av los til større fartøy som anløper norske havner.

Selskapet er en del av NHV-gruppen som har sitt hovedsete i Oostende, Belgia. Airlift opererer en flåte på 18 helikopter og har 105 ansatte. Airlift AS ble etablert i 1986 og har gjennom over 30 år bygget seg opp betydelig erfaring og kompetanse på person- og lastetransport. I tillegg til flygning med long-line har Airlift lang erfaring innenfor søk og redning, blant annet fra Svalbard. Dette gjør at selskapet har solid erfaring også fra flygninger under vanskelige og krevende forhold.

Airlift er operatør av Nord-Europas eneste tungløft-helikopter med en løftekapasitet på over fire tonn. På grunn av Airlift sin lange erfaring innenfor avansert lasteflygning har selskapet levert tjenester med et globalt nedslagsfelt til offshoreindustrien i forbindelse med skifte av flammetårn .

Airlift leverer også tekniske tjenester,  både innenfor design (EASA Part-21) og ordinære tekniske tjenester (Part-145). Vårt tekniske kompetansemiljø består av i underkant av 30 høyt kvalifiserte ressurser.

Les mer om vår arbeidskodeks

Airlift treningsorganisasjon (ATO)


Alle pilotene våre som betjener innlandssegmentet har startet sin karriere som Task specialist (Lastemann) i selskapet. Gjennom å arbeide aktivt med kultur, holdninger og en målrettet faglig opplæring/trening gjennom vår godkjente treningsavdeling (ATO), sikrer vi et stabilt og erfarent flygerkorps med en god sikkerhetskultur som fundament. Dette arbeidet starter allerede fra første dag en begynner som Task Specialist i Airlift. Opplæringen til Task Specialist er omfattende og dekker mer en det som er påkrevd av både europeiske og nasjonale luftfartsmyndigheter. Vi har satt opp noen hovedpunkt som viser litt av det vår ATO utfører med hensyn til kurs, trening og opplæring frem mot en pilotstilling i Airlift AS:

1. Task Specialist(Lastemann)

 • Registrering i OPSCOM
 • Sikkerhetskurs
 • Lastemannskurs
 • Stroppekurs (inkl. pakking og sikring av last)
 • Emergency & safety equipment-kurs
 • Dangerous goods-kurs
 • First Aid
 • CRM
 • Fadderordning. Kandidat til Task Specialist blir satt sammen med erfarent crew for praktisk opplæring
 • Jobbe selvstendig som Task Specialist (kontinuerlig evaluering og tilbakemeldinger)
 • Årlig evaluering (kandidaten får konstruktive tilbakemeldinger for å kunne utvikle seg videre)
 • Jobber i gjennomsnitt ca 4 år som Task Specialist (kontinuerlig evaluering)

2. Trainee

 • Task Specialist med større fokus på flyging/pilot-stilling
 • Type rating på AS350/H125
 • Autorisasjon til enkle overflygninger (ferry flight)
 • Enkel pax flyging i terrenget sammen med erfaren pilot
 • Autorisasjon til å kunne fly pax selvstendig
 • Longline utsjekk
 • Enkel lasteflyging sammen med erfaren pilot (HESLO 1 operasjoner)
 • Utsjekk HESLO 2 operasjoner

Trainee får også i denne fasen kontinuerlig tilbakemelding for å kunne utvikle seg videre.

3. Pilot

 • Commander course
 • Operator proficiency check
 • HESLO 3 operasjoner
 • HESLO 4 operasjoner
 • Type rating andre typer (ved behov)
 • Type Rating Instructor (ved behov)
 • OPC instruktør (ved behov)

Denne utviklingsstigen gjennom Airlift Treningsorganisasjon (ATO) legger et solid fundament for sikkerhet, holdninger, kultur og faglig forståelse.

Airlift AS har i dag et godt utdannet pilotkorps med stabile arbeidsforhold og forutsigbare vilkår for videreutvikling og utdanning.  

 


Airlift Approved Training Organisation (ATO) kan tilby følgende kurs:

 • Type Rating AS350/H125
 • Type Rating AS332 MP VFR/IFR
 • Type Rating AS332 MP VFR
 • Type Rating AS332 VFR MCC
 • Type Rating AW169 MP VFR/IFR
 • Type Rating EC225 MP VFR/IFR
 • TRI AS350
 • TRI AS332

Ledige stillinger

Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et solid faglig og uformelt arbeidsmiljø
Du er velkommen til å sende oss en open søknad!

Ta kontakt med HR leder Synnøve Iversen !

Her vil vi legge ut eventuelle ledige stillinger: