Materielltransport


Ved behov for materielltransport til steder som ikke har veiforbindelse er helikopter en rask, effektiv og miljøvennlig transport.

Våre helikopter kan løse transportbehov på hiv inntil 3,7 tonn. Vi kan i tillegg formidle helikopter med kapasitet på inntil 8,5 tonn.