Mastemontering


Mastemontering med helikopter er en av de mest krevende arbeidsoppgavene en helikopterflyger utfører. Med masteseksjoner på nærmere 1000 kg som skal manøvreres med stor presisjon og med montører som tar i mot seksjonene høyt over bakken krever dette kvalifiserte flygere.

Airlift har opparbeidet seg betydelig erfaring på mastemontering med helikopter. Vi har utarbeidet et eget utsjekksprogram for våre flygere og det sikrer at vi har den kvalitet som kreves for å utføre dette på en effektiv og forsvarlig måte.

Airlift har vært helikopteroperatør i forbindelse med montering av de fleste typer master og antenner.