Offshore

Airlift har lang erfaring som leverandør til offshoreindustrien. Sammen med vårt søsterselskap Vertech Offshore AS har vi gjennom mer enn 20 år levert tjenester i forbindelse med skifte av flammetårn på ulike offshore installasjoner uten skader eller ulykker. Vår kompetanse innenfor dette feltet er etterspurt internasjonalt og våre piloter er regnet for å være blant de beste i verden innenfor denne typen operasjoner.

Fra 2017 er Airlift også operatør for Kystverket for utflygning av los til større fartøy som anløper norskekysten. Med bruk av våre nye AW169 helikopter fra Leonardo Helicopters leverer vi våre tjenester alle dager i året gjennom hele døgnet.

Våre nye AW169 har en rekkevidde som også gjør at vi foretar mannskapsbytter for agenter og rederi langs norskekysten.

For eventuelle transportbehov innenfor offshore-sektoren, eller behov for utfyllende informasjon står vi klare til å bistå.

Innland

Airlift leverer tjenester innenfor de fleste områder hvor helikopter i dag benyttes. Dette innbefatter blant annet:

Airlift kan også bistå våre kunder med å planlegge og utrede hvordan en mest mulig effektivt kan løse ulike transport- og logistikkutfordringer med bruk av helikopter. Vi har både operative og administrative ressurser med lang og relevant erfaring som bistår i disse prosessene.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon eller en diskusjon vedrørende konkrete forespørsler.

Tekniske tjenester og design

Airlift har i tillegg til sin Part-145-godkjenning, en EASA Part-21-godkjenning. Dette gjør at selskapet kan løse de fleste tekniske behov for aktører i helikoptermarkedet. Våre ingeniører og tekniske ressurser har lang og solid erfaring og har bygget seg opp en betydelig kompetanse innenfor vedlikehold av ulike helikoptermodeller. Dette gjør at vi kan tilby hele spekteret fra mindre til større inspeksjoner, i tillegg til å få utført og godkjent modifikasjoner og tilpasninger på helikopter.

Ta gjerne kontakt med oss for mer utfyllende informasjon.

Drone - airlift solutions

Airlift sin lange erfaring med helikoptertjenester gjør selskapet godt plassert for å levere tjenester med bruk av droner. I Airlift har vi derfor jobbet aktivt med å ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi for å løse behov for våre kunder. Sammen med Transferd har vi etablert selskapet Airlift Solutions.

Her knytter vi vår luftfartskompetanse sammen med logistikk-kompetanse for å tilby fremtidens logistikkløsninger i lufta med bruk av ny teknologi.

Airlift Solutions tilbyr i dag inspeksjonsoppdrag og kompetansebygging for industrien. Vi tilrettelegger for at andre kan bruke teknologi og droner til å løse sine oppgaver på en rask og effektiv måte.