Helikopter til persontransport


Airlift kan utføre persontransport i helikoptre med setekapasitet fra 5 til 17 personer. Vi kan skreddersy løsninger for dine transportbehov.

Hytter og støler i fjellet på vestlandet ligger ofte langt til fjells og vanskelig tilgjengelig. Våre helikoptre er hele tiden "på farten" og i de fleste tilfellene kan prisen for helikoptertransport være overkommelig.

Persontransport med helikopter gir også de som ikke er så "sprek" muligheten til å komme til fjells.

Airlift legger stor vekt på at flygningen skjer på en måte som ikke forstyrrer miljøet.

Det gjøres oppmerksom på at det må innhentes landingsløyve fra kommunen før transporten kan skje.