ARLIFT tildelt helikopterkontrakten på VESTRE KORRIDOR II

Valard Norway har valgt Airlift som helikopteroperatør på Statnetts videreutbygging av Vestre Korridor.

Dette er Airlift sitt første store linjeprosjekt i samarbeid med Valard Norway.  Airlift starter flyvningene 18. juli.

Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Vestre korridor, skal i tiden frem mot 2021, spenningsoppgraderes fra nåværende 300 kV til 420 kV.

Prosjektet innebærer bygging av ca. 100 km ny 420 kV ledning Fjotland-Ertsmyra, Ertsmyra-Tjørhom-Lyse, Lyse-Duge og ledningsstrekk nord for Lysebotn. I tillegg til riving av ca. 90 km eksisterende 300 kV ledninger Solhom-Tonstad, Tonstad-Tjørhom-Lyse og Lyse-Duge.

Valard Norway AS er et norsketablert og norskstyrt energiselskap under Quanta Services, som er Nord-Amerikas største aktør innen energibransjen.

Airlift har etablert stasjoneringsplass på Handeland i Sirdal, og vil i anleggsperioden utføre arbeidet med 2-3 helikopter av typen Airbus AS350 Ecureuil samt periodevis tungløfteren Airbus AS332C med løftekapasitet på inntil 4 tonn.