100.000 flytimer!

Nåværende pilotkorps i Airlift passerte i juni 100.000 flytimer samlet sett i selskapet.

Med 31 ansatte piloter betyr dette at hver pilot i gjennomsnitt har 3.225 flytimer bak «stikka».  

Airlift er stolt av å ha et slikt erfarent og dyktig flyverkorps i selskapet

Våre piloter har utført en rekke forskjellig oppdrag på sin vei til 100.000 timer. 
Noen eksempler:  Flyging av materialer og betong til smådamprosjekter,  rassikringsarbeid, innspilling av James Bond filmer,  frakt av materialer til hyttebygging,  personbefraktning,  isbjørn- og måketelling, ekspedisjoner i Antarktis,  redningstjenesten for sysselmannen på Svalbard, redningstjenesten for Luftforsvaret, luftambulansetjeneste, treningsoppdrag med Sjøforsvaret og kraftlinjebygging.   

Airlift er det største og ledende helikopterselskapet på det norske innenlandsmarkedet og har gjennom årene bygd opp en unik kompetanse innenfor flygning med blant annet underhengende last.

Noen årlige nøkkeldata for Airlift AS:
                Ca 10.000 flytimer
                Ca 40.000 landinger i krevende terreng
                Ca 38.000 underhengende operasjoner