Vil erstatte stoppeklokke i cockpit med ny app

Tom A. Østrem 2.jpg

«Flightman» skal plassere oss i en ny digital tidsalder.

Airlift ønsker å forenkle informasjonsflyten mellom pilot og kontor. Det er mye loggføring i helikopterbransjen, arbeid som har vært gjort på «gamlemåten». Sammen med Serit Fjordane IT, utvikler vi i Airlift et nytt system som skal digitalisere hele bedriften.

– Vi har vært i steinalderen. Datainnsamling skal bare trenge å skje én gang, og deretter bli tilgjengelig for alle, sier Johan Kårstad, pilot og navigasjonsoffiser i Airlift.

Kårstad jobber med prosjektet «Flightman», et systemet som skal gjøre informasjonsflyt og sikkerhet bedre ved hjelp av en web- og mobilapplikasjon. Hver ordre skal gå raskere, fakturering skal bli lettere, og pilotene skal frigi tid til å utføre helikoptertjenester.

Vekk med stoppeklokken

I dag blir flytid registrert med en stoppeklokke ombord i helikopteret, før den manuelt føres opp flere steder etter hver flygning. Med mange bevegelser på en dag, er det mye arbeid. Flightman skal løse dette. Stoppeklokken blir erstattet med en iPhone 8 Pluss, som skal kjøre mobilapplikasjonen. Når Airlift får en ny ordre, registreres denne som en «flight». Piloten henter opp sin flight om bord i helikopteret, og starter tidtaking. Registreringen skjer automatisk på tvers av datasystemene, og flygningen kan blant annet følges live.

Øker sikkerheten og sparer tid

– Et nytt system vil minimere risikoen for feil. Mennesker regner feil, det gjør ikke datamaskiner. I tillegg vil all data være registrert sentralt. Skulle det skje noe med et av helikoptrene, blir ikke data borte, forteller Kårstad.

Med Flightman kan alle ansatte hente ut rapporter når de vil. Trafikk og teknisk skal kunne sitte på samme bilde, og dermed unngå tidsbruk på informasjonsinnhenting. Alt dette vil gi store besparelser for Airlift. Johan Kårstad har grovregnet på hvor mye tid som kan spares, og resultatet er entydig.

– I høysesong kan en pilot minimere administrasjonsjobben med én time per dag. Har vi 15 piloter på jobb en dag, er det spart inn to fulle arbeidsdager.

I tillegg til effektivisering av ressursbruk, vil dette skape bedre struktur og orden i selskapet. Dette vil gjøre Airlift bedre forberedt på økt ordretilgang.

Bra med lokalt samarbeid

– Behovet for et slikt system har vært der lenge, men det har ikke vært tilgjengelig i markedet. Derfor er det ekstra gledelig at vi kan utvikle et slikt produkt lokalt her i Førde. Samarbeidet med Serit Fjordane IT er kjempeviktig for oss. De kjenner oss godt, sier Stian Hårklau, administrerende direktør.

Prosjektet er i første fase. I løpet av det neste halve året, vil et større antall piloter være med å teste systemet. Blir det like bra som forventet, blir Flightman tatt i bruk for fullt i løpet av året.

– Videre planlegger vi en utvidet versjon med flere smarte funksjonaliteter, forteller Kårstad.

 

Tom A. Østrem Åseral2.jpg
AktueltGasta Design