Utvider helikopterflåten med droner

Pål Anders Kårstad er prosjektleder for vår nye satsing på droneteknologi. FOTO: Emil Rasmussen Fotografi

Pål Anders Kårstad er prosjektleder for vår nye satsing på droneteknologi. FOTO: Emil Rasmussen Fotografi

– Vi sitter med en unik luftfartskompetanse, etter over 30 år i bransjen. Dette er en kompetanse droneutviklingen skriker etter.

Utvikling av droneteknologi har eksplodert. Dronene blir kraftigere og billigere, og nye bruksområder dukker opp. I Airlift har vi allerede flere kunder som etterspør droneflygninger, særlig innen kraft- og telebransjen. De har behov for jevnlige inspeksjoner av linjer og master, en jobb som utføres av helikoptre i dag.

– Her ville det i mange tilfeller vært smartere å benytte droner, forteller Pål Anders Kårstad.

Unik luftfartskompetanse

Kårstad er ansatt som prosjektleder for vår nye satsing på droneteknologi, en teknologi som vil endre hele helikopterbransjen. Vi ønsker å koble ny teknologi og eksisterende luftfartskompetanse.

– Det er både økonomisk og smart. Vi sitter med en unik kompetanse i Airlift, etter over 30 år i helikopterbransjen. Dette er en kompetanse droneutviklingen skriker etter, forteller Kårstad.

Neste år kommer et nytt EU-regelverk, med strengere krav til droneflygere. Dette vil øke sikkerheten i luftrommet og forebygge ulykker. I Norge eksisterer det allerede en forskrift for luftfartøy uten fører, men Luftfartstilsynet vil etter hvert kreve mer luftfartskompetanse for droneflygninger.

– Da har vi en unik posisjon. Vi har allerede godt innarbeidede rutiner og operasjonsmanualer, og med økt kompetanse på droneteknologi er vi godt rigget.

Smart kobling mellom drone og helikopter

Det er særlig tre områder der etterspørselen for droner er stor: inspeksjon av kraftlinjer og telemaster, inspeksjon på oljeplattformer og dokumentasjon ved ras.

Skal man utføre en kontroll på en oljeplattform, kan droneflygning redusere nedetiden på plattformen. Dette er ekstremt kostnadsbesparende. Helikopteret flyr mannskap ut, mens dronen utfører selve kontrolljobben, forklarer Kårstad.

Et annet eksempel er ved ras. Dronen kan flys inn i området for å kartlegge skadene. Når helikopteret skal inn for å gjøre opprydningsjobben, er pilotene bedre forberedt.

– Det viser hvor smart drone- og helikoptertjenester kan kobles. Vi har ikke landet hvordan vi vil operere, da vi vil gjøre koblingen på en trygg og god måte. Men vi vet at vi skal utvide helikopterflåten vår med droner, sier Kårstad.

 

AktueltGasta Design