Vi takker for samarbeidet med Brødrene Alseth

Airlift og Airlift Solutions på oppdrag for Brødrene Alseth AS ved Djupetjønn i Tinn kommune.

Brødrene Alseth er tildelt kontrakt for å lage tunnel fra Djupetjønn til Sløkjedalen, og et arrangement for minstevannføring ved Djupetjønn. Arbeidet startet mai og ferdigstilt i november.

Airlift bidro med å fly på plass gravemaskiner, brakker og utstyr.

Vi takker for oppdraget!

AktueltGasta Design