Airlift tildelt kontrakt for tilbringertjenesten av Los

Leonardo Helicopters AW169

Leonardo Helicopters AW169

Etter en anbudskonkurranse, er det nå Airlift AS som nå får kontrakt på å frakte norske loser til og fra de største fartøyene, fartøy som fører farlig og/eller eller forurensede last som betjener terminalene Kårstø, Sture, Mongstad, Nyhavna og Melkøya.  

Tilbudet ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige og kontrakten ble tildelt i konkurranse med flere tilbydere. Tildelingen ble vurdert ut i fra personal- og leveransesikkerhet, samt pris.

- Vi får en trygg og god helikoptertjenester med denne avtalen, til en lavere pris enn vi har i dag. Det er jeg godt fornøyd med, sier losdirektør Erik Blom.

Airlift er glad for kontrakten som nå er signert: 
- Airlift takker for tilliten som er vist oss gjennom tildelingen av denne kontrakten. Kontrakten er en av de største i selskapets snart 30-årige historie. For oss er dette et viktig skritt i våre planer om videre vekst og ekspansjon, sier Stian Hårklau, administrerende direktør i Airlift AS.

Kontrakten har oppstart 1.7.17, og vil ha en varighet på seks år, pluss to års opsjon.Til da er det nåværende selskap Norsk Lufttransport som utfører helikoptertjenester for Kystverket. 

http://www.kystverket.no/Nyheter

 

 

AktueltSilje Christensen