- Det er en kunst å være driftskoordinator i Airlift

bilde-drift-Eivind-1.jpg

Vær, geografi og antall hiv er bare noen av parameterne Eivind Græsdal (25) må ta høyde for når helikoptrene skal disponeres fra dag til dag.

Til daglig har Airlift to driftskoordinatorer på basen sin utenfor Førde. De håndterer alt som kommer inn av oppdrag og bestillinger, og setter opp flyprogrammet pilotene skal forholde seg til hver dag. Det betyr mye logistikk og mange parametere som skal tas høyde for. Det er travle dager.

– Det er en kunst å lage et effektivt og sikkert flyprogram for pilotene våre. Men man lærer fort og den interne kommunikasjonen i Airlift er bra, så vi blir gode sammen. Det er mange som kontrollerer oppsettet og kommer med justeringer om det trengs, forteller Græsdal.

Lastemann i Airlift

25-åringen er utdannet flyger og ønsker en dag å bli pilot. Han har jobbet flere år som lastemann i Airlift, og fikk en dag spørsmål om han ville jobbe som driftskoordinator for en periode.

– Jeg var klar for å ta utfordringen. Jeg kjenner Airlift godt og tenkte det var gøy å jobbe i en annen avdeling. Det jeg ikke ante, var at det var så mye å tenke på. Det kommer gjerne et nytt oppdrag inn før det forrige er ferdig planlagt, så det gjelder å bli god på å ha mange baller i luften og ikke stresse. Så kommer man fort inn i det.

Eivind skal sette opp alle flyvninger som skjer dag for dag. Og da er det mye som skal tenkes på. Været er kanskje en av de mest usikre parameterne, særlig nå på høsten.

– Men vi er vant til mye vær her på Vestlandet og vet hvordan det oppfører seg mellom fjell og fjord. Likevel er det ofte uforutsigbart, så vi må være gode på å snu oss rundt og endre flygninger når det trengs.

mastemontering.jpg
Anthony+Pecchi,+Vertical+Magazine+(63).JPG
Det er en kunst å lage et effektivt og sikkert flyprogram for pilotene våre. Men man lærer fort og den interne kommunikasjonen i Airlift er bra, så vi blir gode sammen.
— Eivind Græsdal, driftskoordinator.

Mange parametere

I tillegg må Eivind tenke på geografien. Han prøver å samle opp jobber i samme geografiske området så godt det lar seg gjøre. Da får pilotene gjort jobben mer effektivt og transporttiden reduseres. Det må også tas høyde for vekt på lasten, passasjerer om bord og antall hiv. Her må Eivind estimere hvor lang tid oppdraget tar ut ifra informasjon fra kunden. I tillegg skal krav til flytid og hviletid for pilotene følges nøye. Det krever erfaring og god dialog med crewet. 

– Vi har 12 helikoptre (av typen AS350) som daglig trenger ettersyn og teknisk vedlikehold. Det betyr at jeg må ta høyde for kontroller når maskinene har vært et visst antall timer i drift, forklarer driftskoordinatoren.

Ulike nivå på oppdragene

På toppen av dette må Eivind ta høyde for piloterfaring. Noen piloter utføre oppdrag andre ikke kan. Dette går på erfaring og kursing. Et eksempel er ved avansert mastemontering eller strekking av høyspentkabel. Dette er presisjonsarbeid noen piloter er eksperter på.

– Så da gjelder det å få riktig pilot på riktig oppdrag, og samkjøre like oppdrag. Også her får jeg hjelp av pilotene. Når de ser sitt flyprogram dagen før, har de mulighet til å komme med innspill.

I tillegg har dem som sitter på drift telefonkontakt med pilotene under hele dagen, slik at jobber enkelt kan justeres.

– Drømmen er å bli pilot. I Airlift må man være lastemann et visst antall år før man rykker opp til pilot. Da er det kjekt med allsidig kompetanse frå ulike avdelinger. Blir jeg pilot, vet jeg mer om hvordan driftsavdelingen jobber, forteller Græsdal.

AktueltGasta Design