Airlift styrker administrasjonen med ny driftsleder

Airlift har økt omsetningen fra 171 mill. kroner i 2014 til 289 mill. kroner i 2018. Denne veksten har gjort det nødvendig å styrke den administrative ledelsen i selskapet.

Erlend Haugsbø

Erlend Haugsbø

I juni startet Erlend Haugsbø i jobben som driftsleder i Airlift.

Erlend kommer fra stillingen som produksjons- og logistikkleder i felgprodusenten Saint Jean Wheels. Han har jobbet med transport og logistikk siden starten på karrieren, bl.a for Transferd, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Per A Øren.

Erlend får et overordnet ansvar for daglig drift og trafikkavdelingen, i tillegg til prosjektansvar for større prosjekter.

Sikkerhet i ryggmargen

“-Jeg ser på Airlift som et fyrtårn innenfor helikopter-bransjen og sikkerhet må gjennomsyre alt vi driver med. Heldigvis opplever jeg at fokus på sikkerhet og HMS ligger i ryggmargen på folkene her. Airlift skal vere et seriøst og trygt alternativ og vi skal tåle å bli ettergått av myndigheter i alt vi gjør ” - sier Erlend Haugsbø.


Effektivisering og digitalisering

Kanskje det mest spennende prosjektet Erlend skal jobbe med er innføring av Flightman, et egenutviklet system som digitaliserer tungvinte, manuelle prosesser for piloter og trafikkavdeling. Systemet gir også våre kunder bedre tilgang til sine kundedata. Flightman er for tiden under uttesting, og vi kommer tilbake med mer informasjon til våre kunder senere.

Kontaktinformasjon til Erlend Haugsbø finner du her.

AktueltGasta Design