"Javisst, pokker vil jeg bli helikopterpilot"

Året er 2008. Øyvind Myhre er arbeidsledig i Trondheim og tar kontakt med en pilotvenn av familien. "Er du sikker på at du vil bli pilot?" var spørsmålet han fikk. "Javisst, pokker vil jeg bli det", svarte Øyvind.

Pilotutdannelsen ble gjennomført på EHC, og i 2009 ble han ansatt som lastemann i Airlift. Klar til å oppfylle sin store drøm: bli helikopterpilot.

Øyvind Myhre er i dag leder av Airlift flygerforening. Han var sentral i forhandlingene som i sommer endte opp i historiens første partsavtale mellom NHO og LO innen norsk innenlands helikopterdrift. 

– Antall ulykker og hendelser innen innenlands helikopterdrift er høyere enn i andre deler av luftfarten, og fokus på arbeidsvilkår og rammebetingelser er viktigere enn folk tror. Vi håper dette kan bidra til å rydde opp i norsk innenlands helikoptervirksomhet, sier Øyvind Myhre.

-Jeg har opplevd at kollegaer i andre selskap tar opp lån og jobber gratis i prøveperioder. Dette bidrar ikke til å skape en god sikkerhetskultur, og det gjør vondt å tenke på. I innenlandshelikoptertrafikk er vi ofte engasjert i kompliserte operasjoner i vær og vind, og forutsigbare rammebetingelser er en forutsetning for å gjøre en god jobb, sier Øyvind Myhre.

Grunnpilarer i sikkerhetskulturen

Ordnede lønns- og arbeidsvilkår, regulert i en tariffavtale mellom partene, er en av grunnpilarene i Airlift sin sikkerhetskultur. Solid opplæring og trening gjennom Airlift treningsorganisasjon for piloter (ATO) er en annen grunnpilar.

Gjennom treningsorganisasjonen blir alle lært opp på samme måte, og man går fra lastemann til pilot basert på ansiennitetsprinsippet. Dette skaper en godt utdannet pilotorganisasjon, effektive piloter og er en viktig grunn til at Airlift har høy kontinuitet i arbeidsstokken.

Les mer om Airlift`s godkjente treningsorganisasjon (ATO) for piloter

 

AktueltGasta Design