Mastemontering i England

Airlift var tildelt kontrakt på å montere 22 master på en ny kraftlinje ved Bristol i UK. I forkant av jobben måtte helikopteret flyes fra Norge til Bristol.  Airlifts tungløftshelikopter ble valgt på grunn av et svært sårbart naturmiljø i linjetraseen.

AktueltGasta Design