Airlift til Bouvetøya

Norsk Polarinstitutt har tildelt Airlift kontrakt på flyging i forbindelse med Bouvetprosjektet. Kontrakten er på flyging av materiell, personell og utstyr fra båten SA Agulhas og inn til Bouvetøya. Der skal det etableres en vær-og forskningsstasjon. Flygningen skal gjøres med Airlifts tungløftshelikopter, en AS 332 C Super Puma. Helikopteret sendes med båt fra Danmark til Cape Town i slutten av november 2013 og er tilbake igjen i Norge medio februar 2014.

Mer informasjon om Bouvetøya her

AktueltGasta Design