HELIKOPTERTJENESTE I ARKTIS FOR NORSK POLARINSTITUTT

Norsk Polarinstitutt har tildelt Airlift rammeavtalen for helikopterleie i forbindelse med sitt arbeid i Arktis.

Begrunnelse for valget:
Airlift sitt tilbud ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige. Kontrakten ble tildelt i konkurranse med flere tilbydere. Tildelingen ble vurdert utfra sikkerhet, teknisk kravspesifikasjon, erfaring fra tilsvarende oppdrag og pris.

Prosessen videre:
Kontrakten har oppstart 01.2017, og har en varighet på 3 år med opsjon på 1 + 1 år.
Tildeling er med forbehold om klagefrist iht. reglement om offentlige anskaffelser.

AktueltSilje Christensen