Vi har en historie å fortelle

Etter noen tunge år leverte Airlift i 2016 fin omsetningsvekst og et solid driftsresultat på 24 mill. kroner. For 2017 ser det også lovende ut, og vår kontrakt med Kystverket vil ytterligere øke vår omsetning i 2018.

Med en flåte på 18 helikopter og 105 ansatte er vi en betydelig aktør i bransjen og en stor arbeidsgiver i Sunnfjord.

- Vi har et behov for å øke vår tilstedeværelse på de digitale flatene og kommunisere bedre og mer aktivt. Bl.a er vi opptatt av at vi som bransje må bygge en god og sunn sikkerhetskultur, der ryddige lønns- og arbeidsforhold er viktige grunnstener. Dette er historier vi ønsker å få frem, sier Stian Hårklau, administrerende direktør i Airlift.

Airlift har derfor inngått et samarbeid med Gasta design & kommunikasjon as i Sogndal, som hjelper oss med å produsere innhold på nettsider og sosiale medier. Dette selskapet har tidligere utviklet våre nettsider, og har god erfaring med såkalt content marketing.

Stian Hårklau, Airlift og Vidar Bondevik, Gasta er enige om utvidet samarbeid på innhold på nettsider og sosiale medier

Stian Hårklau, Airlift og Vidar Bondevik, Gasta er enige om utvidet samarbeid på innhold på nettsider og sosiale medier

Satser lokalt

Som en stor arbeidsgiver i regionen er vi avhengig av å kjøpe god kompetanse lokalt. Vi har også et stort internt IT-prosjekt under arbeid der Serit FjordaneIT i Førde er vår samarbeidspartner. Dette vil vi komme tilbake til senere.

AktueltGasta Design