HELIKOPTERTJENESTE I ARKTIS FOR NORSK POLARINSTITUTT

Norsk Polarinstitutt har tildelt Airlift rammeavtalen for helikopterleie i forbindelse med sitt arbeid i Arktis.

Begrunnelse for valget:
Airlift sitt tilbud ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige. Kontrakten ble tildelt i konkurranse med flere tilbydere. Tildelingen ble vurdert utfra sikkerhet, teknisk kravspesifikasjon, erfaring fra tilsvarende oppdrag og pris.

Prosessen videre:
Kontrakten har oppstart 01.2017, og har en varighet på 3 år med opsjon på 1 + 1 år.
Tildeling er med forbehold om klagefrist iht. reglement om offentlige anskaffelser.

Airlift tildelt kontrakt for tilbringertjenesten av Los

Leonardo Helicopters AW169

Leonardo Helicopters AW169

Etter en anbudskonkurranse, er det nå Airlift AS som nå får kontrakt på å frakte norske loser til og fra de største fartøyene, fartøy som fører farlig og/eller eller forurensede last som betjener terminalene Kårstø, Sture, Mongstad, Nyhavna og Melkøya.  

Tilbudet ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige og kontrakten ble tildelt i konkurranse med flere tilbydere. Tildelingen ble vurdert ut i fra personal- og leveransesikkerhet, samt pris.

- Vi får en trygg og god helikoptertjenester med denne avtalen, til en lavere pris enn vi har i dag. Det er jeg godt fornøyd med, sier losdirektør Erik Blom.

Airlift er glad for kontrakten som nå er signert: 
- Airlift takker for tilliten som er vist oss gjennom tildelingen av denne kontrakten. Kontrakten er en av de største i selskapets snart 30-årige historie. For oss er dette et viktig skritt i våre planer om videre vekst og ekspansjon, sier Stian Hårklau, administrerende direktør i Airlift AS.

Kontrakten har oppstart 1.7.17, og vil ha en varighet på seks år, pluss to års opsjon.Til da er det nåværende selskap Norsk Lufttransport som utfører helikoptertjenester for Kystverket. 

http://www.kystverket.no/Nyheter

 

 

Ny administrerende direktør i Airlift AS

Stian Hårklau

Stian Hårklau

Førde 4.august – Stian Hårklau blir ny administrerende direktør i Airlift AS etter Johnny Skoglund, som har vært konstituert i stillingen siden 1. desember 2015.  Hårklau har fartstid fra ulike stillinger i norsk næringsliv og kommer fra stillingen som adm. dir. i Enoro Norge AS.  Han tiltrer sin stilling 1.september 2016.

-    Vi er stolte over å kunne presentere Stian Hårklau som ny administrerende direktør i Airlift.  Han har en spennende og relevant bakgrunn og hans tidligere erfaring vil være nyttig for Airlift.  Med Stian som ny leder i Airlift skal vi ytterligere styrke vår posisjon i markedet og vokse selskapet videre under god lønnsomhet, sier styreleder i Airlift AS, Lars Henrik Thørngreen. 

Stian Hårklau har en «Master of Management» fra BI og har hatt ulike ledende stillinger i Firda Billag, Fjord1, Flåm AS og nå sist som adm dir i Enoro Norge AS. 

-    Helikopter er en ny bransje for meg, men jeg håper og tror at mye av det jeg har erfart og tar med meg fra andre bransjer har betydelig relevans og verdi for Airlift. Jeg  gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å videreutvikle selskapet, sammen med en meget kompetent organisasjon.

Stian er 34 år og er bosatt i Førde

ARLIFT tildelt helikopterkontrakten på VESTRE KORRIDOR II

Valard Norway har valgt Airlift som helikopteroperatør på Statnetts videreutbygging av Vestre Korridor.

Dette er Airlift sitt første store linjeprosjekt i samarbeid med Valard Norway.  Airlift starter flyvningene 18. juli.

Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Vestre korridor, skal i tiden frem mot 2021, spenningsoppgraderes fra nåværende 300 kV til 420 kV.

Prosjektet innebærer bygging av ca. 100 km ny 420 kV ledning Fjotland-Ertsmyra, Ertsmyra-Tjørhom-Lyse, Lyse-Duge og ledningsstrekk nord for Lysebotn. I tillegg til riving av ca. 90 km eksisterende 300 kV ledninger Solhom-Tonstad, Tonstad-Tjørhom-Lyse og Lyse-Duge.

Valard Norway AS er et norsketablert og norskstyrt energiselskap under Quanta Services, som er Nord-Amerikas største aktør innen energibransjen.

Airlift har etablert stasjoneringsplass på Handeland i Sirdal, og vil i anleggsperioden utføre arbeidet med 2-3 helikopter av typen Airbus AS350 Ecureuil samt periodevis tungløfteren Airbus AS332C med løftekapasitet på inntil 4 tonn.

100.000 flytimer!

Nåværende pilotkorps i Airlift passerte i juni 100.000 flytimer samlet sett i selskapet.

Med 31 ansatte piloter betyr dette at hver pilot i gjennomsnitt har 3.225 flytimer bak «stikka».  

Airlift er stolt av å ha et slikt erfarent og dyktig flyverkorps i selskapet

Våre piloter har utført en rekke forskjellig oppdrag på sin vei til 100.000 timer. 
Noen eksempler:  Flyging av materialer og betong til smådamprosjekter,  rassikringsarbeid, innspilling av James Bond filmer,  frakt av materialer til hyttebygging,  personbefraktning,  isbjørn- og måketelling, ekspedisjoner i Antarktis,  redningstjenesten for sysselmannen på Svalbard, redningstjenesten for Luftforsvaret, luftambulansetjeneste, treningsoppdrag med Sjøforsvaret og kraftlinjebygging.   

Airlift er det største og ledende helikopterselskapet på det norske innenlandsmarkedet og har gjennom årene bygd opp en unik kompetanse innenfor flygning med blant annet underhengende last.

Noen årlige nøkkeldata for Airlift AS:
                Ca 10.000 flytimer
                Ca 40.000 landinger i krevende terreng
                Ca 38.000 underhengende operasjoner 

Airlift bistår med helikoptertransport av materialer til ny hytte ved Skålatånet

Airlift har lang erfaring med helikoptertransport av byggningsmaterialer, verktøy og maskiner til hyttebygging. Lasten fraktes effektivt og settes direkte ned på riktig sted.   Ved god planlegging kan behovet for å flytte materialene i ettertid reduseres til et minimum. 

Bergen og Hordaland Turlag bygger ny avlastningshytte ved Norges mest spektakulære tuisthytte, Skålatårnet i Loen. 300 helikopterløft må til. Les mer om saken og se film her.