Turistflyging og persontransport


En helikoptertur i den mektige vestlandsnaturen er en flott opplevelse og du får se fjellene og breene i fugleperspektiv.

Hytter og støler i fjellet på vestlandet ligger ofte langt til fjells og vanskelig tilgjengelig. Våre helikoptre er hele tiden "på farten" og i de fleste tilfellene kan prisen for helikoptertransport være overkommelig.

Helikoptertransport gir også de som ikke er så "sprek" muligheten til å komme til fjells.

Airlift kan utføre persontransport og turistflyging i helikoptre med setekapasitet fra 5 til 17 personer. Vi kan skreddersy løsninger for dine transportbehov.

Det gjøres oppmerksom på at det må innhentes landingsløyve fra kommunen før transporten kan skje.

Airlift legger stor vekt på at flygningen skjer på en måte som ikke forstyrrer miljøet.