Jakt og fiske


Vi kan tilby transport av fangstutbytte.

Spesiellt ved uttransport av storvilt kan helikopter spare jegerne for mye slit.

Et helikopterløft på noen få minutter er ofte alternativ til flere timers arbeid med eller uten motorisert redskap.

Det gjøres oppmerksom på at det må innhentes løyve til transporten fra kommunale myndigheter.