Vi søker HR-leder

Airlift har dei siste åra opplevd stor vekst, og på bakgrunn av dette vil vi no styrke den administrative leiinga i selskapet med ein funksjon som HR-leiar. 

Arbeidsoppgåver/ansvarsområder: 

 • Vere ein strategisk HR rådgjevar for adm.dir. og leiargruppa 

 • Utarbeide personalpolitikk og standarder for HR opgåver og prosessar 

 • Aktiv bidragsytar i arbeidet med å utvikle bedriftskulturen i selskapet 

 • Utarbeide system for kompetansekartlegging og -utvikling, leiarutvikling 

 • Delta aktivt i arbeidet med tariff- og personalavtale messige forhold 

 • Utvikling av lønnspolitikk 

 • Prosjektleiing og digitalisering av HR-området 

 • Koordinere og bistå avdelingsleiarane i HR-spørsmål 

Stillinga vil rapportere til administrerande direktør i Airlift. 

Nøkkelkvalifikasjonar: 

 • Strukturert og sjølvgåande 

 • Initiativrik og likar store utfordringar 

 • Gode evner til å skape relasjonar og samarbeid 

 • Løysningorientert og har ambisjonar for framtida 

 • Arbeidsspråk er norsk og engelsk 

Krav: 

 • Vi ser helst at du har erfaring frå tilsvarande stilling, gjerne også med erfaring frå tariffarbeid. 

Vi kan tilby: 

 • Gode utviklingsmuligheiter 

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

 • Lønn etter avtale 

Arbeidsstad: 

Hovedkontoret på Bringeland Lufthavn, Førde. 

For å laste ned søknad og CV med bilde, gå inn på www.gccbergen.no.  

Søknadfrist: 26. april 2019.