Vi er på plass med helikopter i rasrammede Årdal

Airlift superpuma 3000.980x550.jpg

Vi skal spyle bort alle løsmassene i skrenten over vegen, før Vegvesenet kan fjerne de store kampesteinene ved Finnsåstunnelen.

Vårt Super Puma-helikopter er det eneste i Nord-Europa med en kapasitet på 3000 liter vann, og er derfor eneste helikopter som kan gjøre spylejobben i Årdal. Dette er en omfattende jobb, men mye løsmasser som skal spyles vekk.

Onsdag ble arbeidet noe forsinket, da vanntanken røk i en søm. Dette ble fikset og helikopteret fikk spylt vekk en del. Torsdag er vi på plass igjen, og det ser ut til at store deler av dagen går med på å spyle.

Se nye bilder på vår Facebook-side.

AktueltGasta Design