Ledig stilling: Leder for sikkerhet og samsvar

Helikopter-offshore-aw%2B169%2B-Tom%2BA.%2B%C3%98strem%2BLos2.jpg

Leder for Sikkerhet og Samsvar/Safety & Compliance manager

Airlift AS har sin hovedbase ved Førde Lufthavn Bringeland i Sogn og Fjordane, med baser også i Bergen, Hammerfest, Stranda og Kinsarvik. Airlift er den største Nord-Europeiske tilbyder av innenlandske helikoptertjenester. Vi er en del av NHV-gruppen som har sitt hovedsete i Oostende, Belgia. Airlift opererer en flåte på 18 helikopter og har 105 ansatte. Les gjerne mer om Airlift her.

Vi søker etter en høyt motivert leder som kan ivareta det viktige ansvaret for sikkerhet og samsvar (Safety & Compliance manager). Stillingen vil rapportere direkte til administrerende direktør. Stillingen innebærer overordnet ansvar for Airlift sin sikkerhets og samsvars funksjon


Ansvarsområde:

 • Ansvar for å kontinuerlig overvåke og sikre samsvar med alle relevante lover og forskrifter, standarder og prosedyrer for å sikre at de relaterte prosessene og prosedyrene er på plass, er kompatible, tilstrekkelige og effektive.

 • Ansvarlig for å administrere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre selskapets sikkerhetsstyringssystem med tilhørende prosedyrer og manualer.

 • Delta på og følge opp revisjoner fra Luftfartstilsynet.

 • Kvalitetssikring og oppfølging av kontrakter.

 • Ansvar for ivaretakelse av HMS-systemet med tilhørende manualer og prosedyrer.

 • Tilrettelegge for risikostyringsprosessen som skal omfatte fareidentifikasjon, risikoanalyse og risikoredusering

 • Gi periodisk rapport om sikkerhetsytelse

 • Medvirke til å opprettholde og utvikle en solid sikkerhetskultur i selskapet. Tilrettelegge og veilede øvrig ledelse i utarbeidelse av sikkerhetsvurderinger.

 • Administrer selskapets beredskapsprosedyrer for å sikre den høyeste beredskapstilstanden

 • Være fagansvarlig for sikkerhet og samsvar på vegne av selskapet, ved å være oppdatert på utvikling i relevante fagfelt, og videreformidle kunnskapen videre i bedriften.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring innen luftfart (5 år)

 • Ha relevant kunnskap, bakgrunn og passende erfaring relatert til rollen

 • Vær en utmerket kommunikator og vis påviselig erfaring i samspill med individer på alle nivåer i virksomheten

 • Ha en meget organisert tilnærming til å arbeide etter strenge frister

 • Tydelig beslutningsevne

 • Evne til å oppfylle kravene for å ha en nominert person-stilling

 • En formell revisjonskvalifikasjon eller relevant trening. Kunnskap om ICAO SMS / EASA MS

 • Kunnskap om EASA Part-ORO (Air Ops), Part-ORA (Air Crew), Part-M (Airworthiness), Part-145 (Maintenance), DOA, Part 21.

 • Beherske Engelsk godt både skriftlig og muntlig

Airlift søker deg som har bakgrunn fra ett eller flere av ansvarsområdene listet ovenfor. Nødvendige kurs og opplæring vil bli gitt avhengig av bakgrunn.

Selskapet tilbyr:

 • Lønn etter avtale

 • Gode pensjons og forsikringsordninger

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et solid faglig og uformelt miljø


Ansettelse etter avtale. Ansettelse forutsetter godkjenning fra Luftfartstilsynet. 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Administrerende direktør Stian Hårklau  tlf: 48206117

 • HR leder Synnøve Iversen tlf: 41610014

Skriftlig søknad med CV sendes innen 15. oktober 2019 til synnove.iversen@airlift.no.
Merk: «Søknad Safety og Compliance»

Aktuelt, Ledig stillingGasta Design