Airlift har hittil i år vunnet kontrakter for over 100 mill NOK

Helikopterselskapet Airlift AS, et av datterselskapene til det norskeide helikopterkonsernet Blueway, har signert fire kontrakter verdt totalt 106 millioner kroner hittil i år. Oppdragene gjelder utbygging av kraftlinjer, flyging i forbindelse med polarforskning, kullkraftverk og søk- og redningstjeneste for henholdsvis Dalekovod, Norsk Polarinstitutt, Store Norske Spitsbergen Kullkompani, og Forsvarets logistikkorganisasjon. Kontraktene sikrer selskapet arbeid ut 2015.

Pressemelding

AktueltGasta Design