Materielltransport


Ved behov for materielltransport til steder som ikke har veiforbindelse er helikopter en rask, effektiv og miljøvennlig transport.

Våre helikopter kan løse transportbehov på hiv inntil 4 tonn. Vi kan i tillegg formidle helikopter med løfteevne på 20 tonn.