IFIS - Fjerning av is fra kraftlinjer


IFIS er en innretning for fjerning av is på kraftlinjer.

IFIS kan brukes som "is-skrape" ved at flygeren drar den horisontalt mens den henger på linjen med egen tyngde. Utstyret har påmontert elektrisk drevet vibrator som opereres fra cockpit.

Flygeren kan løfte og bevege linjen med IFIS, og dermed bidra til å bryte løs harde "is-pølser".

IFIS er konstruert av Airlift i samråd med Statnett. Flere års erfaring og utprøving ligger bak den utformingen IFIS har idag. Den er effektiv for fjerning av av de fleste typer is- og snødannelse på kraftlinjer.

Indre teflonbelegg og eikeklosser beskytter mot skader på faser / liner. Kraftig vibrator har stor effekt ved fjerning av visse is-typer.