Betongtransport


Airlift har aluminimstobber  på 3-500 ltr. for å transportere betong og levering direkte i forskalingen. Ca 30 cm. åpning i tobben.

Ved betongflyging regner vi ca en flytid på 2 minutter pr km tur/retur i flatt terreng. Ved større høydeforskjeller vil flytiden øke. I tillegg kommer tiden det tar å fylle og tømme tobben.

Demofilm om betongtransport