Silje Christensen

HELIKOPTERTJENESTE I ARKTIS FOR NORSK POLARINSTITUTT

Norsk Polarinstitutt har tildelt Airlift rammeavtalen for helikopterleie i forbindelse med sitt arbeid i Arktis.

Begrunnelse for valget:
Airlift sitt tilbud ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige. Kontrakten ble tildelt i konkurranse med flere tilbydere. Tildelingen ble vurdert utfra sikkerhet, teknisk kravspesifikasjon, erfaring fra tilsvarende oppdrag og pris.

Prosessen videre:
Kontrakten har oppstart 01.2017, og har en varighet på 3 år med opsjon på 1 + 1 år.
Tildeling er med forbehold om klagefrist iht. reglement om offentlige anskaffelser.

Airlift tildelt kontrakt for tilbringertjenesten av Los

Leonardo Helicopters AW169

Leonardo Helicopters AW169

Etter en anbudskonkurranse, er det nå Airlift AS som nå får kontrakt på å frakte norske loser til og fra de største fartøyene, fartøy som fører farlig og/eller eller forurensede last som betjener terminalene Kårstø, Sture, Mongstad, Nyhavna og Melkøya.  

Tilbudet ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige og kontrakten ble tildelt i konkurranse med flere tilbydere. Tildelingen ble vurdert ut i fra personal- og leveransesikkerhet, samt pris.

- Vi får en trygg og god helikoptertjenester med denne avtalen, til en lavere pris enn vi har i dag. Det er jeg godt fornøyd med, sier losdirektør Erik Blom.

Airlift er glad for kontrakten som nå er signert: 
- Airlift takker for tilliten som er vist oss gjennom tildelingen av denne kontrakten. Kontrakten er en av de største i selskapets snart 30-årige historie. For oss er dette et viktig skritt i våre planer om videre vekst og ekspansjon, sier Stian Hårklau, administrerende direktør i Airlift AS.

Kontrakten har oppstart 1.7.17, og vil ha en varighet på seks år, pluss to års opsjon.Til da er det nåværende selskap Norsk Lufttransport som utfører helikoptertjenester for Kystverket. 

http://www.kystverket.no/Nyheter

 

 

ARLIFT tildelt helikopterkontrakten på VESTRE KORRIDOR II

Valard Norway har valgt Airlift som helikopteroperatør på Statnetts videreutbygging av Vestre Korridor.

Dette er Airlift sitt første store linjeprosjekt i samarbeid med Valard Norway.  Airlift starter flyvningene 18. juli.

Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Vestre korridor, skal i tiden frem mot 2021, spenningsoppgraderes fra nåværende 300 kV til 420 kV.

Prosjektet innebærer bygging av ca. 100 km ny 420 kV ledning Fjotland-Ertsmyra, Ertsmyra-Tjørhom-Lyse, Lyse-Duge og ledningsstrekk nord for Lysebotn. I tillegg til riving av ca. 90 km eksisterende 300 kV ledninger Solhom-Tonstad, Tonstad-Tjørhom-Lyse og Lyse-Duge.

Valard Norway AS er et norsketablert og norskstyrt energiselskap under Quanta Services, som er Nord-Amerikas største aktør innen energibransjen.

Airlift har etablert stasjoneringsplass på Handeland i Sirdal, og vil i anleggsperioden utføre arbeidet med 2-3 helikopter av typen Airbus AS350 Ecureuil samt periodevis tungløfteren Airbus AS332C med løftekapasitet på inntil 4 tonn.

Airlift bistår med helikoptertransport av materialer til ny hytte ved Skålatånet

Airlift har lang erfaring med helikoptertransport av byggningsmaterialer, verktøy og maskiner til hyttebygging. Lasten fraktes effektivt og settes direkte ned på riktig sted.   Ved god planlegging kan behovet for å flytte materialene i ettertid reduseres til et minimum. 

Bergen og Hordaland Turlag bygger ny avlastningshytte ved Norges mest spektakulære tuisthytte, Skålatårnet i Loen. 300 helikopterløft må til. Les mer om saken og se film her.